Gå til Blatchford Norge

Protese

En protese er en mekanisk eller teknisk innretning (herunder myoelektrisk protese) som skal erstatte helt eller delvis tap av legemsdel i et bevegelsesorgan.

Utgifter til anskaffelse av kosmetisk protese kan også dekkes. En kosmetisk protese skal gi inntrykk av at en tapt legemsdel er bevart, uten annen form for funksjon.

Antall
[Endret 1/03, 9/06]
Proteser varer vanligvis i ett eller flere år. I den første tiden etter en amputasjon kan det være behov for noe hyppigere utskifting. Ved atrofi kan problemet ofte løses ved at kun en del av hjelpemidlet skiftes ut. Hvis NAV lokalt mottar søknad om mer enn to nye hjelpemidler innenfor en 12 måneders periode til et medlem som ikke er nyamputert, bør det bes om en medisinsk begrunnelse for den hyppige utskiftingen.

I enkelte tilfeller kan medlemmet ønske hyppig utskifting av hjelpemidlet av hygieniske årsaker, hjelpemidlet blir ”skittent”. Slike problemer bør løses på andre måter, ved at hjelpemidlet utstyres med varetrekk/overtrekkshansker og lignende som er vaskbart eller som kan skiftes uten at hele hjelpemidlet skiftes ut. Belter/garneringer kan skiftes uten at hele hjelpemidlet skiftes ut.

Badeprotese
[Endret 1/06, 9/06]
Badeprotese benyttes blant annet i forbindelse med utføring av alminnelig personlig hygiene, og må ikke forveksles med protese som er spesialfremstilt for å svømme med. Folketrygden kan dekke utgiftene til badeprotese når den er nødvendig for brukeren ved f.eks. dusjing eller bading.

Estetiske proteser
[Endret 1/06, 9/06/3/07)
Det er mulig å få laget ortopediske proteser med en kosmetisk kvalitet tilsvarende ansiktsdefektproteser. Protesens overflate er laget av et materiale som for eksempel silikon, og kostnadene til slik kosmetikk er høye. Som nevnt under "Nødvendig" tidligere i rundskrivet dekkes ikke merutgifter ved anskaffelse av hjelpemidler som er vesentlig dyrere enn nødvendig. En estetisk protese anses å være vesentlig dyrere enn nødvendig.

Spesialprotese
[Endret 1/03]
Det kan ytes stønad til nødvendig spesialprotese (eksempelvis skistav-, svømme-, ro-, sykkelprotese o.l.) til barn og unge under 26 år.

Tilbehør
[Endret 9/04, 9/06]
Utgifter til anskaffelse av nødvendig tilbehør til arm- og benproteser, som kosmetiske hansker, stumpsokker, elastiske bind o.l., kan dekkes.

Dersom det er nødvendig på grunn av vesentlig innskrenket funksjonsevne i utførelsen av alminnelige aktiviteter, kan utgifter til varmeelement i protese/ortose ved betydelig kuldefornemmelse dekkes når behovet dokumenteres.

Slikt tilbehør til protese må ikke forveksles med varmevott/-hanske eller varmestrømpe. Dette er hjelpemidler som det kan søkes om på blankett NAV 10-07.03 og dekkes da etter folketrygdlovens § 10–7 bokstav a.